Nautisk utbildning

SARL Windigo har stor erfarenhet av intensivutbildningar ombord . Undervisningen för de nautiska utbildningarna sköts av erfaren och meriterad lärare som förstärker ordinarie besättning. Eleverna bor och studerar ombord och där intas även frukost och lunch. Varje dag blir det segling till nya ankringsplatser och marinor. Detta ger också värdefull praktisk erfarenhet i navigation och hantering av radar och AIS. Dagarna avslutas med trevlig samvaro ombord och gemensamma besök på lokala restauranger.